EFEKTI POTRESA

Osnovni pojmovi

Potres predstavlja oscilovanje čestica tla izazvano prirodnim ili vještačkim uzrocima. Posljedica su oslobođene Zemljine unutrašnje energije. Nastaje usljed pomijeranja tektonskih ploča, kretanja Zemljine kore ili pojave udara, a posljedica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije.
Epicentar je mjesto na Zemljinoj površini, okomito iznad hipocentra ili žarišta zemljotresa. U slučaju zemljotresa, epicentar je okomito iznad tačke u kojoj rasjed počinje pucati. To je najčešće i mjesto na kojem se zemljotres najjače osjeti i gdje napravi najveću štetu.
Hipocentar ili žarište zemljotresa je mjesto u unutrašnjosti Zemljine kore od koga počinju da se prostiru seizmički talasi. Hipocentri se po dubini može svrstati u 3 kategorije: plitki, srednji i duboki. Plitki su oni do dubine do 70 km ispod površine Zemlje , najčešće u zonama razmicanja litosfernih ploča. Srednji su oni između 70 i 300 km ispod površine Zemlje. Duboki se nalaze na dubinama između 300 km i 730 km ispod površine Zemlje, a to su najčešće hipocentri u zonama subdukcije.
Izoseiste su linije kojima na karti spajamo mjesta jednake jačine zemljotresa.
Dubina žarišta je udaljenost između epicentra i hipocentra.
Intenzitet zemljotresa odražava rušilački efekat zemljortresa na površi Zemlje. Izražava se različitim skalama, od kojih se u Evropi najčešće primenjuju MCS i MSK - 64 skale.
Magnituda zemljotresa predstavlja jedinicu mjere količine oslobođene energije u hipocentru. Izražava se magnitudnom skalom Rihtera koja ima 9 stepeni.
Richterova skala ili magnitudna skala definirana je brojem kojim se označava sezmička energija proizišla iz zemljotresa. Skala se procjenjuje prema logaritamskom zapisu najveće amplitude.
Mercalli-Cancani-Siebergova skala (MCS skala) češće nazivana samo kao Mercallijeva skala, definira pojave i promjene koje zemljotresi izazivaju kod ljudi i životinja uz ocjenu veličine štete na objektima, te sagledavanje promjena u prirodi kao posljedice zemljotresa.


Mercalli - Cancani - Siebergova (MCS) skala intenziteta potresa

Maksimalna akceleracija(m/s2) Stepen Efekti potresa
< 0.0025 I

Nezamjetljiv potres

Bilježe ga samo seizmografi
0.0025 - 0.005 II Vrlo lagan potres Osjeti ga više osoba i to pretežno u višim spratovima kuća.
0.005 - 0.010

III

Lagan potres

Osjeti ga više ljudi u unutrašnjosti kuća.
0.010 - 0.025 IV

Umjeren potres

U kućama ga osjeti veliki dio stanovnika, a na otvorenom prostoru pojedine osobe. Tresu se vrata i pokućstvo, zveckaju stakla na prozorima. Pojedine ljude probudi.
0.025 - 0.050 V

Prilično jak potres

Zamijete ga mnogi na otvorenom prostoru. Predmeti koji slobodno vise zanjišu se, satovi sa klatnom se zaustavljaju. Pojedini manji predmeti se prevrnu. Vrata i prozori se otvore ili zatvore, pojedinci bježe iz kuća.
0.050 - 0.100 VI

Jak potres

Zamjećuju ga sve osobe i bježe iz kuća. Slike padnu sa zidova, predmeti se ruše, posuđe se razbije. Komadi pokućstva pomaknu se sa svog mjesta ili se prevrnu. Na pojedinim dobro građenim kućama nastaju lagane štete.
0.100 - 0.250 VII

Vrlo jak potres

Nastaje rušenje i razaranje uz znatne štete na namještaju u kućama. Oštećuje se veći broj dobro građenih kuća. Crepovi se lome i kližu sa krova, ruše se mnogi dimnjaci.
0.250 - 0.500 VIII

Razoran potres

Jako oštećuje oko četvrtinu kuća, pojedine kuće se ruše, a mnoge postaju nesposobne za stanovanje. U mokrom tlu i na strmim padinama nastaju pukotine.
0.500 - 1.000 IX

Pustošan potres

Oko polovine kuća znatno je oštećeno, mnoge se ruše, a većina postaje nepogodna za stanovanje.
1.000 - 2.500 X

Uništavajući potres

Teško oštećuje oko tri četvrtine zgrada, a većina se ruši. U tlu nastaju pukotine široke po nekoliko centimetara. S brda se odronjava zemlja, a otkidaju se i dijelovi stijena.
2.500 - 5.000 XI

Katastrofalan potres

Ruše se sve zidane zgrade. U tlu nastaju široke pukotine iz kojih prodire voda, pijesak i mulj. Nastajz veliki odroni, mnoge stijene se otkidaju i ruše.
5.000 - 10.000 XII

Velika katastrofa

Nijedna ljudska tvorevina ne može opstati. Tlo mijenja izgled, jezera se zatrpavaju, nastaju vodopadi, rijeke mijenjaju korita.