Banja Luka Bihać Drvar Mostar Sarajevo Trebinje Tuzla
izlazak 06:35 06:40 06:38 06:31 06:29 06:28 06:29
zalazak 17:34 17:40 17:38 17:33 17:30 17:32 17:29

zvučni zapis prognoze


dnevna prognoza

dugoročna prognoza

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KVALITET ZRAKA

Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-02-26 u 04:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave # 3 # 1 1 16 66
Vijećnica 11 11 7 8 1 270 #
Otoka # 14 40 53 12 # 8
mobilna (Ilidža) 109 17 35 47 12 # 7
Ivan Sedlo 14 3 # # # # 63
Jajce Harmani 38 20 24 27 3 # 36
Zenica Centar 70 127 # # # # #
Radakovo 85 111 20 22 1 660 19
Tetovo 113 # 17 18 # # 20
Brist 113 81 18 22 4 # 12
Goražde Rasadnik 26 3 6 7 2 382 40
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
POSLJEDNJI ZEMLJOTRESI

VODOSTAJ
vodotok Vodna Stanica V O D O S T A J (cm)
datum/vrijeme aktuelni vodostaj trend kontinuirano obavještavanje
Una Bihać 25.2.2017/9:50 48 100
Sana Sanski Most 25.2.2017/7:02 195 250
Miljacka Sarajevo 24.2.2017/7:42 98
Bosna Reljevo 24.2.2017/7:42 129 300
Zenica 25.2.2017/10:40 154
Jala Tuzla 25.2.2017/9:50 52 100