Banja Luka Bihać Drvar Mostar Sarajevo Trebinje Tuzla
izlazak 06:03 06:9 06:07 06:03 05:60 06:02 05:58
zalazak 19:43 19:49 19:46 19:38 19:37 19:35 19:37

zvučni zapis prognoze


dnevna prognoza

dugoročna prognoza

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KVALITET ZRAKA

Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-08-24 u 08:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 22 4 7 8 1 47 65
Vijećnica 20 16 18 24 7 400 #
Otoka 24 9 48 104 56 # 9
mobilna (Ilidža) 8 9 32 69 37 # 31
Ivan Sedlo # 9 # # # # 64
Jajce Harmani 6 6 # # # # #
Zenica Centar 29 44 # # # # #
Radakovo # # # # # 231 33
Tetovo # # # # # # 2
Brist 5 7 19 28 9 # 14
Goražde Rasadnik 72 25 8 16 8 97 20
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
POSLJEDNJI ZEMLJOTRESI

VODOSTAJ
vodotok Vodna Stanica V O D O S T A J (cm)
datum/vrijeme aktuelni vodostaj trend kontinuirano obavještavanje
Una Bihać 24.8.2017/7:54 17 100
Sana Sanski Most 24.8.2017/7:54 73 250
Miljacka Sarajevo 24.8.2017/7:54 85
Bosna Reljevo 24.8.2017/7:54 103 300
Zenica 24.8.2017/7:54 79
Jala Tuzla 24.8.2017/7:54 20 100