Banja Luka Bihać Drvar Mostar Sarajevo Trebinje Tuzla
izlazak 07:22 07:28 07:25 07:16 07:15 07:12 07:16
zalazak 16:42 16:48 16:47 16:44 16:40 16:44 16:37

zvučni zapis prognoze


dnevna prognoza

dugoročna prognoza

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KVALITET ZRAKA

Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2018-01-20 u 07:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 4 7 19 24 4 337 71
Vijećnica 13 3 57 65 8 410 #
Otoka # 10 57 75 18 # 12
mobilna (Ilidža) 13 36 38 51 14 # 16
Ivan Sedlo # 1 # # # # 69
Jajce Harmani 12 11 12 14 2 # 76
Zenica Centar 35 56 # # # 395 18
Radakovo 45 71 22 28 4 518 36
Tetovo # 19 12 15 2 334 36
Brist # # # # # # #
Goražde Rasadnik # # # # # # #
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
POSLJEDNJI ZEMLJOTRESI

VODOSTAJ
vodotok Vodna Stanica V O D O S T A J (cm)
datum/vrijeme aktuelni vodostaj trend kontinuirano obavještavanje
Una Bihać 19.1.2018/6:57 81 100
Sana Sanski Most 19.1.2018/6:57 200 250
Miljacka Sarajevo 19.1.2018/6:57 99
Bosna Reljevo 19.1.2018/6:57 - 300
Zenica 19.1.2018/6:57 138
Jala Tuzla 19.1.2018/6:57 61 100