Banja Luka Bihać Drvar Mostar Sarajevo Trebinje Tuzla
izlazak 06:1 06:06 06:04 05:58 05:56 05:56 05:55
zalazak 17:59 18:5 18:3 17:57 17:54 17:55 17:53

zvučni zapis prognoze


dnevna prognoza

dugoročna prognoza

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KVALITET ZRAKA

Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2018-03-16 u 08:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 4 # 25 33 8 346 91
Vijećnica 9 # 25 29 4 240 #
Otoka # 5 9 11 2 # 46
mobilna (Ilidža) 36 13 55 75 20 # 20
Ivan Sedlo # 2 # # # # 84
Jajce Harmani 13 21 10 11 2 # 103
Zenica Centar 12 50 # # # 811 35
Radakovo # 36 28 42 9 408 37
Tetovo 43 26 # # # 436 51
Brist 18 29 # # # # 9
Goražde Rasadnik # 20 33 45 12 # 20
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
POSLJEDNJI ZEMLJOTRESI

VODOSTAJ
vodotok Vodna Stanica V O D O S T A J (cm)
datum/vrijeme aktuelni vodostaj trend kontinuirano obavještavanje
Una Bihać 16.3.2018 /13:08 108 100
Sana Sanski Most 17.3.2018/8:02 288 250
Miljacka Sarajevo 16.3.2018 /7:10 106
Bosna Reljevo 16.3.2018 /7:10 187 300
Zenica 16.3.2018 /7:10 176
Jala Tuzla 17.3.2018/6:57 61 100