Automatske mjerne stanice
 13.8.2020. u 04 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   1 2 1 # 28 16  
IvanSedlo 9 # # # 26 34
Vijećnica 4 # # 2 10 # 20
Otoka 9 15 16 2 9 27
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš 3 8 8 1 29
KAKANJ Doboj
ZENICA Brist 7 4 5 1 16 31
Tetovo 9 21 83 41 26 63 #
Centar 26 4 6 2 481 47 31
Radakovo 35 30 30 1 361 114 #
Vranduk 24   # 17 15
VISOKO Centar 15 13 25 25 x
JAJCE Harmani 4   2 4 2 11 31 x
GORAŽDE Rasadnik 7 12 74 62 630 4 32 25
TUZLA Skver 4 4   2050 19   #
BKC 15 7 1130 17 12
Bukinje 40 7 1047 17 4
ŽIVINICE Centar 37 7 946 9 14
LUKAVAC Centar # 10 1854 8 8

 granična vrijednost  tolerantna vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 SO2 SO2 SO2
NO2 NO2 NO2 NO2
H2S H2S H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA