Automatske mjerne stanice
 10.6.2023. u 03 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 10.6.2023. - 03h
LOKACIJA   AQI SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD * *
Vogošća 23 1 2 11 23
Bjelave 24 9 2 4 20 12 24
IvanSedlo 29 1 *     29 9  
Vijećnica 24 1 1 1 * 24  
Otoka * * * * *  
Ilidža 19 2 2 * * 9 19
Hadžići * * * * * *  
ILIJAŠ Ilijaš 20 1 2   * 20  
VISOKO Centar 19 *     19 13  
KAKANJ Doboj 21 8 4 4 15 21  
Centar 20 4 2     20  
VAREŠ Centar 22         11 22
ZENICA Brist 19 0 * * 12 19  
Tetovo 43 7 10 1 17 19 43
Centar 22 15 7 3 22 18  
Radakovo 21 11 4 1 21 19  
Vranduk 14 14     12 * *
MAGLAJ Maglaj 34 34     * 15  
TEŠANJ Vatrogasni dom 15 8 2 * 15 7 *
TRAVNIK Centar 24 5 1 3 13 12 24
JAJCE Harmani 21 9 * * 21 8  
GORAŽDE Rasadnik * * * * * * *
BIHAĆ Nova četvrt 28 1 0 4 28 * *
LIVNO Centar 37 5 5 2 37 8 15
MOSTAR Bijeli Brijeg 25 4 0 1 25 11 19
TUZLA Trnovac 33                 33    
Skver 42 42 5 11 29     *
Bukinje 15 15 12 6 12     *
BKC 20 20 11 14 *     *
LUKAVAC Centar 7 4 * 4 7     *
ŽIVINICE Centar 13 9 10 * 13     *
nema mjerenja  
dobar 0 - 50 umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150 nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300 opasan 301 - 500
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Vogošća 3 4 2 # 10 6
Bjelave 22   4 4 # 317 36 9 7
IvanSedlo 3   # # # 57 7  
Vijećnica 1   3 4 1 120 # 18  
Otoka    
Ilidža 6 1 4 2 # # 8 4
Hadžići    
ILIJAŠ Ilijaš 3   3 3 # 33  
VISOKO Centar # #         38 14  
KAKANJ Doboj #   7 12 4 139 41 28  
Centar 10 4 7 3     17  
Vareš                 11 8
ZENICA Brist 1   # 4 4 25 12  
Tetovo 17   19 22 4 60 35 18 13
Centar 38   13 15 1 271 46 16  
Radakovo 29   8 12 4 99 38 16  
Vranduk          
MAGLAJ Maglaj 85 9 # 10  
TEŠANJ Vatrogasni dom 19   5 2 # 32 8 #
TRAVNIK Centar 13   1     205 23 10 5
JAJCE Harmani 21   # 3 5 38 6  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 4   1 5 5 405 41 # #
LIVNO Centar 13   9 13 4 165 69 8 5
MOSTAR Bijeli Brijeg 11   1 2 2 96 58 11 5
TUZLA Trnovac               16  
Skver 104   8     1086 47   1
Bukinje 35   23     567 15   #
BKC 49   20     1320 #   5
LUKAVAC Centar 8   #     471 7   4
ŽIVINICE Centar 22   16     # 10   10

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani