Automatske mjerne stanice
 5.12.2023. u 07 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 5.12.2023. - 06h
LOKACIJA   AQI SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD * *
Vogošća 113 4 * 63 113
Bjelave 61 3 11 6 20 31 61
IvanSedlo 34 1 *     34 12  
Vijećnica 21 * 12 9 * 21  
Otoka 65 * 19 1 65  
Ilidža 108 6 * * * 54 108
Hadžići 8 * * 8 4 *  
ILIJAŠ Ilijaš 98 7 *   * 98  
VISOKO Centar 71 42     2 71  
KAKANJ Doboj 38 13 12 6 5 38  
Centar 70 38 11     70  
VAREŠ Centar *         * *
ZENICA Brist 76 76 1 * 2 54  
Tetovo 154 38 13 28 3 74 154
Centar 50 13 * 20 13 50  
Radakovo 83 83 15 5 3 74  
Vranduk 113 113     4 * *
MAGLAJ Maglaj 53 14     * 53  
TEŠANJ Vatrogasni dom 57 20 * * 3 57 *
TRAVNIK Centar 106 28 11 11 4 63 106
JAJCE Harmani 46 3 4 * 11 46  
GORAŽDE Rasadnik * * * * * * *
BIHAĆ Nova četvrt 63 1 0 12 19 33 63
LIVNO Centar * * * * * * *
MOSTAR Bijeli Brijeg 56 2 1 5 12 26 56
TUZLA Trnovac 79                 79    
Skver * * * * *     *
Bukinje * * * * *     *
BKC * * * * *     *
LUKAVAC Centar * * * * *     *
ŽIVINICE Centar * * * * *     *
nema mjerenja  
dobar 0 - 50 umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150 nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300 opasan 301 - 500
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Vogošća 10 # # # 58 55
Bjelave 8   22 22 1 465 40 30 29
IvanSedlo 2   # # 1 92 6  
Vijećnica #   24 37 12 790 # 23  
Otoka #   38 106 68 2 78  
Ilidža 15 6 # # # # 71 67
Hadžići #   # # # 568 6 #  
ILIJAŠ Ilijaš 18   # # # 83  
VISOKO Centar 104 26         6 73  
KAKANJ Doboj 32   24 39 13 737 9 51  
Centar 96 21 34 13     80  
Vareš                
ZENICA Brist 163   1 3 2 5 68  
Tetovo 96   27 30 3 2896 7 91 88
Centar 31   # 1 4 1673 31 51  
Radakovo 174   29 54 24 550 6 72  
Vranduk          
MAGLAJ Maglaj 35 4 # 35  
TEŠANJ Vatrogasni dom 50   # 2 7 11 48 #
TRAVNIK Centar 70   22     914 8 58 55
JAJCE Harmani 8   8 14 6 30 51  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 3   # 4 3 442 71 7 6
LIVNO Centar  
MOSTAR Bijeli Brijeg 5   3 4 4 222 39 15 13
TUZLA Trnovac               71  
Skver #   #     # #   #
Bukinje #   #     # #   #
BKC #   #     # #   #
LUKAVAC Centar #   #     # #   #
ŽIVINICE Centar #   #     # #   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani