25.5.22
srijeda
0 3
6 9
12 15
18 21
26.5.22
četvrtak
0 3
6 9
12 15
18 21
27.5.22
petak
0 3
6 9
12 15
18 21
28.5.22
subota
0 3
6 9
12 15
18 21
29.5.22
nedjelja
0 3
6 9
12 15
18 21
30.5.22
ponedjeljak
0 3
6 9
12 15
18 21
31.5.22
utorak
0 3
6 9
12 15
18 21
1.6.22
srijeda
0 3
6 9
12 15
18 21
2.6.22
četvrtak
0 3
6 9
12 15
18 21
3.6.22
petak
0 3
6 9
12 15
18 21
25.5.22 - srijeda: 0h
SINOPTIČKA PROGNOZA
numerička prognoza
 TEMPERATURE I VJETAR na: