PROGNOZA PRAŠINE 12.8.20 - srijeda: 03 - 06h
 PROGNOZA PRAŠINE 12.8.20 - srijeda: 09 - 12h
12.8.20
srijeda
  3 6 9
12 15 18 21
14.8.20
četvrtak
0 3 6 9
12 15 18 21
15.8.20
petak
0 3 6 9
12 15 18 21
16.8.20
subota
0 3 6 9
12 15 18 21
 kvalitet zraka