Zabilježeni zemljotresi u zadnjih 30 dana


Legenda
Zemljotresi u toku 24 sata
Zemljotresi između 24 i 72 sata
Zemljitresi između 3 i 5 dana
Zemljotresi u zadnjih 6 do 8 dana
Zemljotresi u zadnjih 9 do 10 dana
Zemljotresi u zadnjih 11 do 15 dana
Zemljotresi u zadnjih 16 do 20 dana
Zemljotresi u zadnjih 21 do 25 dana
Zemljotresi u zadnjih 26 do 30 dana


Napomena:
Klikom miša na mapu, na kružić, dobijaju se detaljnije informacije o zemljotresu!!!


Mercalli - Cancani - Siebergova (MCS) skala intenziteta zemjotresa
Maksimalna akceleracija
(m/s2)
Stepen
Efekti zemljotresa
< 0.0025
I Nezamjetljiv zemljotres
Bilježe ga samo seizmografi.
0.0025 - 0.005
II Vrlo lagan zemljotres
Osjeti ga više osoba i to pretežno u višim spratovima kuća.

0.005 - 0.010

III

Lagan zemljotres
Osjeti ga više ljudi u unutrašnjosti kuća.

0.010 - 0.025

IV

Umjeren zemljotres
U kućama ga osjeti veliki dio stanovnika, a na otvorenom prostoru pojedine osobe. Tresu se vrata i pokućstvo, zveckaju stakla na prozorima. Pojedine ljude probudi.

0.025 - 0.050

V
Prilično jak zemljotres
Zamijete ga mnogi na otvorenom prostoru. Predmeti koji slobodno vise zanjišu se, satovi sa klatnom se zaustavljaju. Pojedini manji predmeti se prevrnu. Vrata i prozori se otvore ili zatvore, pojedinci bježe iz kuća.

0.050 - 0.100

VI
Jak zemljotres
Zamjećuju ga sve osobe i bježe iz kuća. Slike padnu sa zidova, predmeti se ruše, posuđe se razbije. Komadi pokućstva pomaknu se sa svog mjesta ili se prevrnu. Na pojedinim dobro građenim kućama nastaju lagane štete.

0.100 - 0.250

VII
Vrlo jak zemljotres
Nastaje rušenje i razaranje uz znatne štete na namještaju u kućama. Oštećuje se veći broj dobro građenih kuća. Crepovi se lome i kližu sa krova, ruše se mnogi dimnjaci.

0.250 - 0.500

VIII
Razoran zemljotres
Jako oštećuje oko četvrtinu kuća, pojedine kuće se ruše, a mnoge postaju nesposobne za stanovanje. U mokrom tlu i na strmim padinama nastaju pukotine.

0.500 - 1.000

IX
Pustošan zemljotres
Oko polovine kuća znatno je oštećeno, mnoge se ruše, a većina postaje nepogodna za stanovanje.

1.000 - 2.500

X
Uništavajući zemljotres
Teško oštećuje oko tri četvrtine zgrada, a većina se ruši. U tlu nastaju pukotine široke po nekoliko centimetara. S brda se odronjava zemlja, a otkidaju se i dijelovi stijena.
2.500 - 5.000
XI
Katastrofalan zemljotres
Ruše se sve zidane zgrade. U tlu nastaju široke pukotine iz kojih prodire voda, pijesak i mulj. Nastajz veliki odroni, mnoge stijene se otkidaju i ruše.
5.000 - 10.000
XII
Velika katastrofa
Nijedna ljudska tvorevina ne može opstati. Tlo mijenja izgled, jezera se zatrpavaju, nastaju vodopadi, rijeke mijenjaju korita.