Seizmološka mreža

 

Mreža seizmoloških instrumenata je namijenjena procesu registrovanja zemljotresa, obavještavanju javnosti o dogođenim zemljotresima, proučavanju strukturne građe zemljine kore, stvaranju seizmološke baze podataka. Mrežu seizmoloških stanica Federacije Bosne i Hercegovine čine dvije kratko-periodične (donacija Slovačke akdemije nauka) i tri širokopojasne stanice (donacija NATO-a).

Seizmički signali koji su registrovani na seizmološkim stanicama se digitaliziraju sa 100 uzoraka u sekundi i rezolucijom od 24 bita, a zatim se putem interneta prenose do Centra za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu.

Akcelerografska stanica je postavljena u Mostaru, tipa Smart-24A.

Akcelerograf je značajan za utvrđivanje parametara oscilovanja tla pri dejstvu jakih zemljotresa, koji su neophodni u procesu seizmički sigurnog projektovanja, planiranja i građenja objekata, kao i za potrebe utvrđivanja realnog stepena seizmičkog hazarda i očekivanog nivoa seizmičkog rizika.