godišnji izvještaj o kvalitetu zraka 2015.
Proračun emisije zagađujućih tvari iz mobilnih izvora - cestovnog saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
godišnji izvještaj o kvalitetu zraka 2014.