GFS METEOGRAM

Prognostički meteogram

Numerički model GFS 0.25 deg

( Klikom na željenu lokaciju, u novom skočnom prozoru se otvara prognostički meteogram. )
Napomena: ova prognoza je direktan rezultat numeričkog modela i nije podložna bilo kakvoj korekciji i dopuni. Moguće je odstupanje od zvanične prognoze vremena, koja je rezultat većeg broja modela za numeričku prognozu vremena.
NUMERIČKA PROGNOZA
SINOPTIČKA PROGNOZA