19.2.19
utorak
0 3
6 9
12 15
18 21
20.2.19
srijeda
0 3
6 9
12 15
18 21
21.2.19
četvrtak
0 3
6 9
12 15
18 21
22.2.19
petak
0 3
6 9
12 15
18 21
23.2.19
subota
0 3
6 9
12 15
18 21
24.2.19
nedjelja
0 3
6 9
12 15
18 21
25.2.19
ponedjeljak
0 3
6 9
12 15
18 21
26.2.19
utorak
0 3
6 9
12 15
18 21
27.2.19
srijeda
0 3
6 9
12 15
18 21
28.2.19
četvrtak
0 3
6 9
12 15
18 21
19.2.19 - utorak: 0h TEMPERATURE I VJETAR na 850hPa
SINOPTIČKA PROGNOZA
numerička prognoza