STANICA: VRHPOLJE • SLIV: rijekA UNA • VODOTOK: SAna
DAN MJESECI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1
2
3
4
5
6
7 -
8 73
9 71
10 70
11 69
12 68
13 66
14 66
15 64
16 64
17 63
18 62
19 62
20 61
21 60
22 58
23 58
24 57
25
26 56
27
28
29
30
31
                         
 januar
Rijeka SANA - GODIŠNJI NIVOGRAM