STANICA: BihaĆ • SLIV: rijeke Save • VODOTOK: Una
 mjeseci
 dani
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 I
50
50
47
45
44
41
39
37
36
35
32
32
30
30
30
30
30
29
29
29
28
26
30
28
28
28
28
29
29
36
35
 II
33
33
33
33
36
36
36
36
34
32
31
33
34
35
37

39
39
38
 III IV V VI VII VIII IX X XI XII februar
Rijeka Una - GODIŠNJI NIVOGRAM