STANICA: BihaĆ • SLIV: rijeke Save • VODOTOK: Una
 mjeseci
 dani
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

 I
50
50
47
45
44
41
39
37
36
35
32
32
30
30
30
30
30
29
29
29
28
26
30
28 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII januar
Rijeka Una - GODIŠNJI NIVOGRAM