STANICA: BihaĆ • SLIV: rijeke Save • VODOTOK: Una
 mjeseci
 dani
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 I
35
33
32
31
30
28
28
26
26
26
26
25
25
24
24
25
25
26
37
39
39
36
35
35
33
33
32
32
53
50
47
 II
42
53
93
114
96
88
80
70
62
57
53
55
52
50
46
46
46
45

 III IV V VI VII VIII IX X XI XII februar
Rijeka Una - GODIŠNJI NIVOGRAM