ZVUČNI ZAPIS

20.1.2018. - 06:36
Za preuzimanje datoteke: Desni klik na play/stop i odaberite "Save Target As ',' Save Link As" ili sličnu opciju.