ZVUČNI ZAPIS

23.10.2017. - 09:17
Za preuzimanje datoteke: Desni klik na play/stop i odaberite "Save Target As ',' Save Link As" ili sličnu opciju.