ZVUČNI ZAPIS

25.4.2017. - 06:13
Za preuzimanje datoteke: Desni klik na play/stop i odaberite "Save Target As ',' Save Link As" ili sličnu opciju.