ZVUČNI ZAPIS

29.6.2017. - 06:22
Za preuzimanje datoteke: Desni klik na play/stop i odaberite "Save Target As ',' Save Link As" ili sličnu opciju.