ZVUČNI ZAPIS

28.3.2017. - 06:12
Za preuzimanje datoteke: Desni klik na play/stop i odaberite "Save Target As ',' Save Link As" ili sličnu opciju.