ZVUČNI ZAPIS

18.8.2017. - 12:17
Za preuzimanje datoteke: Desni klik na play/stop i odaberite "Save Target As ',' Save Link As" ili sličnu opciju.