VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 24-04-2017
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 18 140 24 65 27 x FHMZ
IvanSedlo 80 x
Vijećnica x
Otoka 42 42 40 x
mobilna 10 28 56 34 x
KAKANJ Doboj 92 750 19 50 45 x
ZENICA Brist 15 23 18 56 x FHMZ
Tetovo 129 25 53 x
Centar 42 42 x
Radakovo 410 20 62 50 x
TUZLA Skver 66 993 34 19 x 28
BKC 68 683 9 x 56
Bukinje 47 836 23 22 x 25
ŽIVINICE Centar 4 180 9 43 x 41
LUKAVAC Centar 37 1118 18 22 x 42
JAJCE Harmani 9 17 116 29 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 61 20
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-04-25 u 10:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 27 # 49 104 55 134 71
Vijećnica # # # # # # #
Otoka 68 # 67 119 52 # 29
mobilna (Ilidža) 32 10 67 83 17 # 65
Ivan Sedlo 9 2 # # # # 100
Jajce Harmani 29 13 25 29 4 # 139
Kakanj Doboj 45 23 8 14 5 377 47
Zenica Centar 43 37 # # # # #
Radakovo 50 # 23 32 6 246 75
Tetovo # 343 55 86 20 # 42
Brist 38 12 34 51 17 # 14
Goražde Rasadnik 71 3 13 20 7 345 51
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.