VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 17-08-2017
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 6 60 7 65 36 x FHMZ
IvanSedlo 19 89 31 x
Vijećnica x
Otoka 7 45 65 23 x
mobilna 10 27 109 27 x
KAKANJ Doboj 30 9 74 25 x
ZENICA Brist 19 18 26 44 x FHMZ
Tetovo x
Centar 61 38 x
Radakovo 250 86 23 x
TUZLA Skver 22 970 18 66 x 15
BKC 29 490 27 x 10
Bukinje 43 390 46 x 14
ŽIVINICE Centar 39 570 18 66 x 16
LUKAVAC Centar 154 680 24 67 x 32
JAJCE Harmani 8 4 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 130 7 93 46 38
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-08-18 u 17:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 42 2 19 21 2 49 133
Vijećnica # # # # # # #
Otoka 18 6 64 81 17 # 97
mobilna (Ilidža) 26 7 49 58 9 # 185
Ivan Sedlo 18 8 # # # # 115
Jajce Harmani 7 11 # # # # #
Kakanj Doboj 40 77 6 7 1 383 165
Zenica Centar 33 80 # # # # #
Radakovo 16 # # # # 53 169
Tetovo # # # # # # 31
Brist 51 18 10 13 3 # 62
Goražde Rasadnik 45 25 8 11 3 61 134
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.