VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 27-03-2017
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 12 150 16 75 22 x FHMZ
IvanSedlo 11 69 19 x
Vijećnica 12 16 x
Otoka 43 x
mobilna 18 26 x
ZENICA Brist 55 21 20 56 x FHMZ
Tetovo 53 20 58 x
Centar 60 45 x
Radakovo 450 18 64 54 x
TUZLA Skver 53 700 20 18 x 39
BKC 73 850 35 x 65
Bukinje 42 800 9 21 x 34
ŽIVINICE Centar 111 750 29 34 x 67
LUKAVAC Centar 22 1000 32 19 x 91
JAJCE Harmani 23 26 101 13 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 4 200 7 64 33 20
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-03-28 u 08:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 5 7 15 10 # 104 57
Vijećnica # 11 14 19 6 # #
Otoka 45 # 68 174 106 # 3
mobilna (Ilidža) 30 14 42 120 77 # 7
Ivan Sedlo 14 8 # # # # 58
Jajce Harmani 13 169 55 78 23 # 27
Zenica Centar 52 54 # # # # #
Radakovo 61 # 36 80 29 532 21
Tetovo # 55 28 39 7 # 20
Brist 43 50 26 39 12 # 12
Goražde Rasadnik 35 3 9 14 5 251 28
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.