VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 22-05-2017
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 4 130 13 24 31 x FHMZ
IvanSedlo 5 70 22 x
Vijećnica 54 440 20 31 x
Otoka 21 40 49 25 x
mobilna 25 20 37 27 x
KAKANJ Doboj 15 250 14 55 19 x
ZENICA Brist 14 19 33 x FHMZ
Tetovo 6 270 12 51 x
Centar 33 33 x
Radakovo 280 14 56 x
TUZLA Skver 7 580 14 31 x 14
BKC 11 450 20 x 14
Bukinje 8 350 4 31 x 12
ŽIVINICE Centar 25 15 58 x 19
LUKAVAC Centar 18 190 15 x 20
JAJCE Harmani 6 5 83 6 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 5 240 8 45 30 21
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-05-24 u 06:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 62 1 4 2 # 49 34
Vijećnica 18 43 6 9 3 390 #
Otoka 13 4 27 72 45 # 2
mobilna (Ilidža) 12 7 # # 2 # #
Ivan Sedlo 9 4 # # # # 38
Jajce Harmani 1 6 4 4 # # 32
Kakanj Doboj 12 9 10 9 # 207 3
Zenica Centar 23 27 # # # # #
Radakovo 25 # 10 12 1 151 26
Tetovo 13 2 12 15 2 102 7
Brist 22 4 6 9 3 # 10
Goražde Rasadnik 8 5 2 3 1 146 47
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.