VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 18-01-2018
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 29 770 39 53 36 x FHMZ
IvanSedlo 1 71 5 x
Vijećnica 13 520 35 32 x
Otoka 30 71 11 63 x
Ilidža 41 35 16 96 x
KAKANJ Doboj 32 790 26 x
ZENICA Brist 152 22 81 x FHMZ
Tetovo 163 490 44 x
Centar 147 15 63 x
Radakovo 162 710 27 35 76 x
TUZLA Skver 114 1760 55 8 x 109
BKC 128 2800 55 x
Bukinje 76 1510 27 10 x 63
ŽIVINICE Centar 226 2120 40 15 x 135
LUKAVAC Centar 58 1880 46 15 x 91
JAJCE Harmani 17 18 51 36 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 9 620 15 53 35 30
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2018-01-20 u 07:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 4 7 19 24 4 337 71
Vijećnica 13 3 57 65 8 410 #
Otoka # 10 57 75 18 # 12
mobilna (Ilidža) 13 36 38 51 14 # 16
Ivan Sedlo # 1 # # # # 69
Jajce Harmani 12 11 12 14 2 # 76
Kakanj Doboj 7 12 # # # 958 #
Zenica Centar 35 56 # # # 395 18
Radakovo 45 71 22 28 4 518 36
Tetovo # 19 12 15 2 334 36
Brist # # # # # # #
Goražde Rasadnik # # # # # # #
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.