VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 22-10-2017
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 2 370 27 58 21 x FHMZ
IvanSedlo 2 63 17 x
Vijećnica 5 x
Otoka 9 54 x
mobilna 6 51 x
KAKANJ Doboj 15 1280 39 x
ZENICA Brist 68 16 64 x FHMZ
Tetovo x
Centar 85 35 x
Radakovo x
TUZLA Skver 53 1820 27 18 x 47
BKC 96 1350 29 x 48
Bukinje 18 970 10 x 41
ŽIVINICE Centar 51 1200 22 x 71
LUKAVAC Centar 79 940 25 x 66
JAJCE Harmani 11 17 23 4 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 7 460 13 25
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-10-23 u 13:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 9 2 22 32 10 226 63
Vijećnica # 10 # # # # #
Otoka 6 14 # # # # #
mobilna (Ilidža) 17 13 # # # # #
Ivan Sedlo 5 2 # # # # 50
Jajce Harmani 8 5 18 29 11 # 64
Kakanj Doboj 8 8 # # # 570 #
Zenica Centar 22 64 # # # # #
Radakovo # # # # # 222 #
Tetovo # # # # # # #
Brist 30 119 # # # # 42
Goražde Rasadnik # 9 14 20 6 181 33
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.