VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 28-06-2017
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 4 50 7 125 20 x FHMZ
IvanSedlo 8 86 23 x
Vijećnica x
Otoka 7 18 67 19 x
mobilna 17 14 84 x
KAKANJ Doboj 47 240 12 21 x
ZENICA Brist 8 23 20 x FHMZ
Tetovo 330 14 51 x
Centar 45 24 x
Radakovo 70 10 67 29 x
TUZLA Skver 31 770 19 51 x 16
BKC 30 410 20 x 8
Bukinje 19 330 3 38 x
ŽIVINICE Centar 5 310 11 69 x 10
LUKAVAC Centar 74 170 17 62 x 22
JAJCE Harmani 8 8 81 3 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 28 40 6 67 22 14
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-06-29 u 09:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 23 # 8 8 1 36 143
Vijećnica # # # # # # #
Otoka 31 4 5 7 2 # 103
mobilna (Ilidža) # 13 6 8 2 # 124
Ivan Sedlo 36 6 # # # # 88
Jajce Harmani 5 7 5 6 # # 115
Kakanj Doboj 24 235 16 21 5 256 72
Zenica Centar 28 38 # # # # #
Radakovo 30 # 8 9 1 76 107
Tetovo # # # # # 38 100
Brist 50 4 2 5 3 # 35
Goražde Rasadnik 23 26 3 4 2 2 102
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.