agrometeorologija
 

Agrometeorologija

 

Agrometeorologija proučava interakciju između meteoroloških i hidroloških faktora sa jedne strane i poljoprivrede u najširem smislu uključujući hortikulturu, stočarstvo i šumarstvo s druge strane. Za razliku od meteorologije i hidrologije,  ...


nastavak »

Temperature tla

 

Temperatura zemljišta ima veoma važnu ulogu u mnogim hemijskim i biološkim procesima koji se odvijaju u zemljištu. Pod klimom zemljišta podrazumijeva se...

 

nastavak »

Evapotranspiracija

 

Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.

Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen ...

 

nastavak »

Agrometeorološki pregled u proteklih 7 dana

period: od 03.12.2018. do 09.12.2018. godine

Početkom protekle sedmice i u dane vikenda preovladavalo je nestabilno vrijeme. Zbirno, najveće količine padavina registrovane su u Sanskom Mostu (32 mm), najmanje padavina bilo je u Tuzli (9 mm). Srednje dnevne temperature oscil
nastavak »

Agrometeorološka prognoza

period: od 17.12.2018. do 23.12.2018. godine

Prema podacima prognostičkih modela, tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se hladno, pretežno oblačno vrijeme i padavine, na jugu kiša, uz moguću susnježicu, u unutrašnjosti i na planinama pretežno snijeg. Temperature će

nastavak »


Numerička agro prognoza

 Prognoza temperatura tla na dubinama 0-10, 10-40 cm i isparavanja tla
 Podaci su dobijeni iz numeričkog modela wrf-nmm

Prognoza se radi za gradove: Bihać, Livno, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica

 nastavak »Dekadni agrometeorološki bilten

 

 nastavak »


Mjesečni agrometeorološki bilten

 

 nastavak »


Uslovi vlažnosti - višegodišnji prosjeci

 Za proračun vrijednosti SPI 1, na primjer za august 2003. godine, potrebno je imati višegodišnji niz (minimum 30 godina) mjesečnih količina padavina, te količinu padavina za august 2003. godine.

 nastavak »Uslovi vlažnosti - SPI index

Federaciji Bosne i Hercegovine preovladavaće normalni uslovi vlažnosti.

 nastavak »Index opasnosti od požara - FWI

Za procjenu opasnosti od izbijanja i širenja šumskih požara koristi se kanadski metod određivanja indeksa opasnosti od pojave šumskih požara.

 

 nastavak »