Meteoalarm

Stanica

Bihać
Sanski Most
Bugojno
Gradačac
Jajce
Livno
Mostar
Ivan Sedlo
Sarajevo
Zenica
Tuzla

Srednja temperatura zraka

20,9
20,3
19,2
21,4
-
18,8
24,8
15,4
18,8
-
19,3

Apsolutna max temp. zraka

32,4
31,8
31,8
33,5
-
29,5
35,0
28,0
31,4
-
30,4

Apsolutna min temp. zraka

9,2
9,2
7,3
14,0
-
7,0
16,4
8,0
10,4
-
9,7

Apsolutna min temp. zraka na 5cm

8,4
8,6
6,2
12,5
-
3,4
14,7
7,2
8,6
-
7,9

Padavine

57,7
12,3
26,1
4,1
-
17,2
1,6
34,5
24,7
-
12,2
Dekadne vrijednosti