Banja Luka Bihać Drvar Mostar Sarajevo Trebinje Tuzla
izlazak 06:42 06:48 06:46 06:40 06:37 06:38 06:36
zalazak 18:42 18:47 18:45 18:40 18:37 18:38 18:36

zvučni zapis prognoze


dnevna prognoza

dugoročna prognoza

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KVALITET ZRAKA

Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-09-26 u 01:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 16 3 15 27 12 315 37
Vijećnica 35 # 10 15 6 410 #
Otoka 17 # 19 21 2 # 19
mobilna (Ilidža) 62 # 14 16 2 # 28
Ivan Sedlo 12 15 # # # # #
Jajce Harmani 13 7 3 2 # # 51
Zenica Centar 24 72 # # # # #
Radakovo # # # # # 439 #
Tetovo # # # # # # 1
Brist 51 35 12 13 2 # 26
Goražde Rasadnik 63 25 6 9 3 298 13
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
POSLJEDNJI ZEMLJOTRESI

VODOSTAJ
vodotok Vodna Stanica V O D O S T A J (cm)
datum/vrijeme aktuelni vodostaj trend kontinuirano obavještavanje
Una Bihać 25.9.2017/8:00 29 100
Sana Sanski Most 25.9.2017/8:00 110 250
Miljacka Sarajevo 25.9.2017/8:00 86
Bosna Reljevo 25.9.2017/8:00 104 300
Zenica 25.9.2017/8:00 80
Jala Tuzla 25.9.2017/8:00 24 100