Сарајево-Бјелаве:...
Сумпор диоксид (SO2)
23
μg/m3