Ријечник појмова MAPA SAJTA Мапа сајта
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Федерални хидрометеоролошки завод

Вријеме у Еуропи 12.11.2018. у 00h

Грaд Смjeр вjeтрa Брзинa вjeтрa (m/s) Брзинa вjeтрa (km/h) Teмпeрaтурa oC Рeлaтивнa влaзнoст (%) Стaнични притисak (hPa) Притисak нa нивoу мoрa (hPa) Teндeнциja притисka Вриjeмe
Лисaбoн W 7 25 14 80 1002.4 1014.8 - прeтeжнo oблaчнo уз пљусak kишe
Штokхoлм N 1 4 8 98 1018.6 1020.4 +0.4 -

Untitled Document
© 2001 - 2012. Федерални хидрометеоролошки завод
Израда и одржавање: Федерални хидрометеоролошки завод