Забиљежени земљотреси у задњих 30 дана


Легенда
Земљотреси у току 24 сата
Земљотреси између 24 и 72 сата
Земљитреси између 3 и 5 дана
Земљотреси у задњих 6 до 8 дана
Земљотреси у задњих 9 до 10 дана
Земљотреси у задњих 11 до 15 дана
Земљотреси у задњих 16 до 20 дана
Земљотреси у задњих 21 до 25 дана
Земљотреси у задњих 26 до 30 дана


Напомена:
Кликом миша на мапу, на кружић, добијају се детаљније информације о земљотресу!!!


Mercalli - Cancani - Siebergova (MCS) скала интензитета земјотреса
Максимална акцелерација
(m/s2)
Степен
Ефекти земљотреса
< 0.0025
I Незамјетљив земљотрес
Биљеже га само сеизмографи.
0.0025 - 0.005
II Врло лаган земљотрес
Осјети га више особа и то претежно у вишим спратовима кућа.

0.005 - 0.010

III

Лаган земљотрес
Осјети га више људи у унутрашњости кућа.

0.010 - 0.025

IV

Умјерен земљотрес
У кућама га осјети велики дио становника, а на отвореном простору поједине особе. Тресу се врата и покућство, звецкају стакла на прозорима. Поједине људе пробуди.

0.025 - 0.050

V
Прилично јак земљотрес
Замијете га многи на отвореном простору. Предмети који слободно висе зањишу се, сатови са клатном се заустављају. Поједини мањи предмети се преврну. Врата и прозори се отворе или затворе, појединци бјеже из кућа.

0.050 - 0.100

VI
Јак земљотрес
Замјећују га све особе и бјеже из кућа. Слике падну са зидова, предмети се руше, посуђе се разбије. Комади покућства помакну се са свог мјеста или се преврну. На појединим добро грађеним кућама настају лагане штете.

0.100 - 0.250

VII
Врло јак земљотрес
Настаје рушење и разарање уз знатне штете на намјештају у кућама. Оштећује се већи број добро грађених кућа. Црепови се ломе и клижу са крова, руше се многи димњаци.

0.250 - 0.500

VIII
Разоран земљотрес
Јако оштећује око четвртину кућа, поједине куће се руше, а многе постају неспособне за становање. У мокром тлу и на стрмим падинама настају пукотине.

0.500 - 1.000

IX
Пустошан земљотрес
Око половине кућа знатно је оштећено, многе се руше, а већина постаје непогодна за становање.

1.000 - 2.500

X
Уништавајући земљотрес
Тешко оштећује око три четвртине зграда, а већина се руши. У тлу настају пукотине широке по неколико центиметара. С брда се одроњава земља, а откидају се и дијелови стијена.
2.500 - 5.000
XI
Катастрофалан земљотрес
Руше се све зидане зграде. У тлу настају широке пукотине из којих продире вода, пијесак и муљ. Настајз велики одрони, многе стијене се откидају и руше.
5.000 - 10.000
XII
Велика катастрофа
Ниједна људска творевина не може опстати. Тло мијења изглед, језера се затрпавају, настају водопади, ријеке мијењају корита.