СЕИЗМИЧНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ БиХ

Као прво треба напоменути да је земљотрес, као природна појава, стохастички процес који се јавља спорадично у времену и простору и да је независан од прошлих и будућих сеизмичких појава на одређеној територији. Трајање разорне снаге земљотреса је од неколико секунди до највише једне минуте. С друге стране, земљотрес “не познаје” било какве политичке или административне подјеле тако да земљотреси велике јачине могу изазвати материјалне штете и однијети људске животе на веома великим удаљеностима од епицентра (подручја у којем се најјаче манифестује).

Територија БиХ спада у сеизмички релативно активну зону. Генерално гледано ово подручје је тектонски везано за велики расјед Земљине коре који од сјеверне Индије (Хималаји) преко територије Ирана, Турске и Грчке (источни Медитеран) те прелази јужним дијелом територије гдје скреће ка сјеверозападу. Поред овог глобалног расједа постоји неколико значајних регионалних расједа (бугојански, вишеградски, неретвански, бањалучки). Дуж свих ових расједа могу се генерирати земљотреси разорне јачине. Поред тога, на подручју планине Трескавице (која је због тога и добила име) регистрована је епицентрална зона веома снажних земљотреса. На свим овим подручјима, према нашој хисторијској архиви, јављали су се земљотреси магнитуде веће од 3,0 Рицхтера или више од В степени Меркалијеве скале у епицентру. Такођер, на територијама Дубровника, Макарске, Книна и Црне Горе јављају се земљотреси разрорне снаге који могу имати значајан ефекат и на територији БиХ.

seizmo1

Слика 1. Сеизмотектонска карта територије БиХ


Слика 2. Сеизмотектонска карта територије БиХ

На самој територији БиХ готово свакодневно се јављају, у просјеку, три земљотреса интензитета мањег од ИИИ степена Меркалијеве скале, које региструју само инструменти. Снажнији земљотреси су релативно ријетки. Дубина хипоцентра се креће од 4 до 30 км. Од тог броја, сваке године буде десетак земљотреса који могу изазвати осјетљиво подрхтавање тла или нанијети материјалну штету на грађевинским објектима. Од 1900. године тј. од када се на овом подручју земљотреси инструментално региструју забиљежено је 1084 земљотреса чија магнитуда је била преко 3,0 Рихтера или интензитет већи од В степени Меркалијеве скале, односно то су земљотреси који су изазвали материјалне штете или су однијели људске животе.

“ПРОГНОЗА” СЕИЗМИЧНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ БиХ
Мада је врло незахвално давати “прогнозу” сеизмичких догађања за било коју територију, ипак на основу инструменталних података (каталога), примјењујући математичко-физикални модел сеизмичности, дошло се до закључка да се у наредних 50 година на територији БиХ могу очекивати земљотреси максималног интензитета до ВИИ степени Меркалијеве скале. Земљотреси тог интензитета изазивају материјална оштећења на грађевинским објектима, углавном без људских жртава. Међутим, за временски период од 100 и више година, према овим прогнозама, може доћи до разорних земљотреса у југоисточном и сјеверозападном дијелу БиХ (подручје Требиња, Неума, Бања Луке и планине Трскавице) који могу изазвати огромне материјалне штете на грађевинским објектима и однијети много људских живота. Слика 3. Прогностичка карта сеизмичког интензитета за територију БиХ у наредних 100 година
seizmo3

Слика 3. Прогностичка карта сеизмичког интензитета за територију БиХ у наредних 100 година