Сеизмолошка мрежа

 

Мрежа сеизмолошких инструмената је намијењена процесу регистровања земљотреса, обавјештавању јавности о догођеним земљотресима, проучавању структурне грађе земљине коре, стварању сеизмолошке базе података. Мрежу сеизмолошких станица Федерације Босне и Херцеговине чине двије кратко-периодичне (донација Словачке акдемије наука) и три широкопојасне станице (донација НАТО-а).

Сеизмички сигнали који су регистровани на сеизмолошким станицама се дигитализирају са 100 узорака у секунди и резолуцијом од 24 бита, а затим се путем интернета преносе до Центра за сеизмологију Федералног хидрометеоролошког завода у Сарајеву.

Акцелерографска станица је постављена у Мостару, типа Smart-24А.

Акцелерограф је значајан за утврђивање параметара осциловања тла при дејству јаких земљотреса, који су неопходни у процесу сеизмички сигурног пројектовања, планирања и грађења објеката, као и за потребе утврђивања реалног степена сеизмичког хазарда и очекиваног нивоа сеизмичког ризика.