Корисни линкови

Пројекат BSHAP
"Хармонизација карата сеизмичког хазарда земаља западног Балкана"
www.wbseismicmaps.org
Пројекат SHARE
"Хармонизација сеизмичког хазарда Европе"
http://www.share-eu.org/
EMSC - Европски Медитерански сеизмолошки центар
http://www.emsc-csem.org
ORFEUS -заједница истраживачких институција за Европску сеизмологију
www.orfeus-eu.org
MedNet - Мрежа широкопојасних станица Медитерана
http://mednet.rm.ingv.it
USGS - сеизмичност Свијета
http://earthquake.usgs.gov
IRIS - регистроване институције за сеизмологију
http://www.iris.edu
ISC - Интернационални сеизмолошки центар, Енглеска
http://www.isc.ac.uk
IASPEI - Интернационална асоцијација за сеизмологију
http://www.iaspei.org
DPPI - Иницијатива за превенцију и припрему на катастрофе
http://www.dppi.info

Институт за земљотресно инжењерство и инжењерску сеизмологију - Скопље
www.iziis.edu.mk