Требиње, Босна и Херцеговина


Посљедње мјерење: 5.7.2020. у 17:37 h

дневна прогноза


претежно облачно

32 °C


влажност зрака:

38 %
барометарски тлак:
981.5
hPa
смјер вјетра:
NE
 
брзина вјетра:
6
m/s
22
km/h

падавине:

l/m 2
(податак за претходна 24 сата - oд 7 дo 7h)


прије подне послије подне
претежно ведро
умјерено облачно

температуре
минимално максимално
19°C
30°C
 
 

.... тродневна прогноза

понедјељак - 6.7.2020. уторак - 7.7.2020. сриједа - 8.7.2020.
прије подне послије подне прије подне послије подне прије подне послије подне
умјерено облачно
ведро
претежно ведро
ведро
ведро
ведро

температуре

температуре

температуре

од 21 °C до 29 °C

од 20 °C до 27°C

од 15 °C до 25 °C


задња измјена: у
 

Требиње - Метеограм и сатна временска прогноза


Подаци су добијени директно из нумерчког модела WRF-NMM 3.5

 

Изгледи времена за Требиње за период: od 6.7.2020. do 7.7.2020.