УСЛОВИ КОРИШТЕЊА WEB СТРАНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА
И ЊЕНОГ САДРЖАЈА

Федерални Хидрометеоролошки завод /ФХМЗ/ је креирао wеб страницу www.fhmzbih.gov.ba чији цјелокупан садржај чине информације и подаци настали у оквиру дјеловања Завода.

АЖУРИРАЊЕ WEB СТРАНИЦЕ

Wеб страница Федералног хидрометеоролошког завода континуирано се ажурира.
ФХМЗ има право у сваком тренутку промијенити (допунити и / или исправити) постављене информације, у цијелости или дјелимично.
ФХМЗ настоји осигурати да су све информације и подаци у материјалима објављеним на wеб страници тачни и ажурни.

УСЛОВИ КОРИШТЕЊА

ФХМЗ допушта да се садржај са њене странице копира, дистрибуира, уз услов да се као извор наведе Федерални хидрометеоролошки завод. Мијењање садржаја објављеног материјала на wеб страници ФХМЗ није допуштено.

ФХМЗ одобрава постављање линкова на његову wеб страницу. Такви линкови морају водити директно на www.fhmzbih.gov.ba и не могу се употребљавати за било који облик оглашавања.

Завод у свом садржају има линкове за друге wеб странице или изворе. Завод НИЈЕ одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који су на тим wеб страницама/изворима понуђени, а НИЈЕ одговоран нити за садржај који је путем њих доступан, могућност кориштења или тачност ових садржаја. Линкове користите на личну одговорност.

ФХМЗ не сноси одговорност за било какав губитак или штету који могу настати због употребе информација објављених на његовој wеб страници.