ИНДЕКС РЕГИСТАР ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ ФЕДЕРАЛНОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА

 

УВОДНА НАПОМЕНА У Индекс регистру абецедним редом наведени су подаци односно информације које су у посједу слиједећих организационих дијелова Федералног хидрометеоролошког завода: Сектора метеоролошких мјерења и прогнозе, Сектора примијењене метеорологије, Сектора хидрологије, Сектора животне средине, Сектора општих послова, Центра за сеизмологију, Центра за астрономију и Центра за информационе технологије.

A

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЈА

 • Подаци о агрометеоролошким мјерењима и осматрањима

АСТРОНОМИЈА

 • Подаци о астрономским мјерењима и појавама

 

Ф

ФЕДЕРАЛНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

 • Подаци о броју запослених, школској спреми и националној структури,
 • Подаци о радном стажу запослених,
 • Подаци о достављеним предметима (подаци из протокола завода)
 • Нормативни акти Заводa

ФЕНОЛОГИЈА

 • Подаци фенолошких мјерења и осматрања

Х

ХИДРОЛОШКЕ (ВОДОМЈЕРНЕ) СТАНИЦЕ

 • Подаци о активностима прије рата на хидролошким станицама Завода на територији Босне и Херцеговине (Историјати станица): положај, датум успостављања, опремљеност, обнове и сл.,
 • Подаци о активностима послије рата на хидролошким станицама Завода на територији Федерације БиХ, слив ријеке Саве (Историјати станица): положај, датум успостављања, опремљеност, обнове и сл.
 • Хидролошки подаци са успостављених хидролошких станица

M

МЈЕРЕЊА

 • Подаци о измјереним и осмотреним дневним вриједностима метеоролошких и хидролошких параметара, параметара квалитета животне средине ( зрака, воде и тла) и сеизмологије

O

ОПРЕМА

 • Подаци о опреми којом располаже Завод

П

ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА

 • Краткорочна прогноза времена

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 • Саопштења, билтени и мјесечне анализе

С

САРАДЊА

 • Са Свјетском метеоролошком организацијом,
 • Са Европском агенцијом за заштиту околиша –ЕЕА,
 • Са међународним владиним и невладиним организацијама,
 • Са министарствима Босне и Херцеговине, федералним и кантоналним министарствима и другим тијелима управе,
 • Са јавним водопривредним предузећима,
 • Са ЈП Електропривреда,
 • Са "EMEP task force,"
 • Са IRD Center, Montpellier, Француска и сл.

СЕИЗМОЛОГИЈА

 • Подаци о регистрованим земљотресима
Broj: 01-02-1-820/12                                                             
Дана, 17. 08. 2012. године
ДИРЕКТОР
 
Алмир Биједић, с.р.