ЈАВНИ ПОЗИВИ И НАБАВКЕ

ОДЛУКЕ

9.9.2015.    ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за набавку радова: Санација објекта Метеоролошке станице Мостар

14.7.2015.   ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у Отвореном поступку јавне набавке - Набавка и монтажа опреме за праћење квалитета зрака

9.7.2015.   ОДЛУКА о поништењу поступка набавке

2.6.2015.   ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке роба по Конкурентском захтијеву за доставу понуда, број:01-14-4-488-2/15 - Сукцесивна набавка горива за службена возила

19.5.2015.   ОДЛУКА о поништењу дијела поступка јавне набавке роба за ЛОТ1 Набавка и монтажа опреме за праћење квалитета зрака по Отвореном поступку јавне набавке - Набавка и монтажа опреме за праћење квалитета зрака и лабораторијске опреме-, број: 01-14-4-269-1/15 од 14.04.2015. године

19.5.2015.   ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ2 Набавка и монтажа лабораторијске опреме по Отвореном поступку јавне набавке - Набавка и монтажа опреме за праћење квалитета зрака и лабораторијске опреме-, број: 01-14-4-269-1/15 од 14.04.2015. године

7.5.2015.   ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке роба по Конкурентском захтијеву за доставу понуда, број: 01-13-4-466-2/15 - Сукцесивна набавка канцеларијског материјала