јануар фебруар
март април
мај јуни
јули аугуст
септембар октобар
новембар децембар

Климатолошка анализа мјесеца