СТАНИЦА: Рељево
СЛИВ: ријеке Саве
ВОДОТОК: Босна

дан МЈЕСЕЦ
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
01
02
03 179
04 173
05 163
06
07
08 159
09 159
10 159
11 173
12 175
13
14
15 153
16
17
18
19
20
21
22 164
23 155
24 151
25 146
26 146
27
28
29 122
30 121  
31 120          
Водостај измјерен у текућој 2015. години у 08:00 зимско рачунање времена/ 07:00 љетно рачуње бремена