Температуре тла

Вриједности температуре тла за: 21.1.2021.

Ливно
Термин
7
14
21
5 cm
0.1°C
0.2°C
0.5°C
20 cm
0.7°C
0.8°C
0.8°C
Мостар
Термин
7
14
21
5 cm
3.7°C
7.0°C
6.1°C
20 cm
3.6°C
4.4°C
5.9°C
Сански Мост
Термин
7
14
21
5 cm
1.0°C
1.3°C
2.6°C
20 cm
1.6°C
1.6°C
1.8°C
Сарајево
Термин
7
14
21
5 cm
1.2°C
6.0°C
3.8°C
20 cm
2.2°C
3.0°C
3.6°C

Клима земљишта

Температура земљишта има веома важну улогу у многим хемијским и биолошким процесима који се одвијају у земљишту. Под климом земљишта подразумијева се дневни и годишњи ход свих физичких процеса у земљишту, који су повезани и условљени климом атмосфере, особинама

Тузла

Термин
7
14
21
5 cm
1.2°C
6.2°C
4.0°C
20 cm
2.4°C
3.0°C
3.6°C

земљишта,биљним покривачем и активношћу човјека.Клима земљишта има директан и индиректан утицај на биљну производњу. На температурни, водни и ваздушни режим земљишта човјек може да утиче агротехничким мјерама (наводњавање , одводњавање, малчирање итд.).

У оквиру агрометеорологије прати се и проучава температура, влажност и испаравање као најважнији елементи климе земљишта. Температура земљишта мјери се на 5 различитих дубина: 2, 5, 10, 20, 30, 50 и 100 cm на голом тлу тј. тлу без вегетације.

За пољопривредну производњу битно је познавање температура земљишта у вегетационом периоду јер она утиче на пораст и развиће надземних дијелова биљке те раст и апсорпциону моћ коријена. Температура ораничног слоја земљишта је један од најбољих показатеља спремности земљишта за сјетву.

Мјерење температура земљишта у хладном дијелу године битно је због ниских температура које могу довести до оштећења чвора бокора озимих житарица, а код воћака и винове лозе до оштећења корјеновог система.

Познавање термичких граница у оквиру којих се креће температура на различитим дубинама има практични значај. Кривуља промјена температуре земљишта у току дана има сличан облик као и кривуља температуре зрака. Битна разлика је у томе што се промјене у тлу јављају са закашњењем које зависи од топлотне проводљивости тла. Дневна колебања температуре осјећају се до дубине од око 60 cm.

У топлом дијелу године температура са дубином опада а у хладном дијелу године расте. Наступ температурног максимума и минимума са порастом дубине све више касни. До 10 цм дубине максимум закасни за оним на површини за 3 сата а на 30 цм касни 12 сати. Зато је дању и љети на површини температура висока, док су дубљи слојеви хладнији. Ноћу и зими је обрнуто.