ВИСИНА СНИЈЕЖНОГ ПОКРИВАЧА

мјерење
23.01.2021.
Бjeлaшницa : 177 Ивaн-сeдлo 3 : Сokoлaц : 2

 

За мјерење висине сњежног покривача у употреби су двије врсте сњегомјера: сталнии покретни. У оба случаја је мјесто на којем се мјери висина снијега стално.


Стални сњегомјер служи за редовна мјерења висине сњежног покривача на станицама на којима је снијег редовна појава. Покретни сњегомјер се употребљава за мјерење висине сњежног покривача на станицама које се налазе у подручјима гдје је падање снијега ријетка појава, а изузетно и на станицама гдје је сњежни покривач редовна појава (у случају да нема сталних сњегомјера или су оштећени).


Висину сњежног покривача треба, по правилу, мјерити изван метеорлошког круга. Ако је то заиста немогуће, мјерење треба обавити у самом метеорлошком кругу.