Количина падавина
КОЛИЧИНА ПАДАВИНА (mm) ИЗМЈЕРЕНА У ПРОТЕКЛА 24h
23.01.2021.
Бихaћ
15
Бjeлaшницa
4
Бoсaнсkи Нoви
6
Ивaн-сeдлo 11
Ливнo
18
Moстaр
19
Mрkoњић Грaд
2
Нeум
3
Сaнсkи Moст
1
Сaрajeвo-Бjeлaвe
0
Tрeбињe
19
Зeницa
0 

Кад говоримо о дневној количини падавина мислимо на количину падавина од 7 сати јучер до 7 сати данас (СЕВ), тј. на протекли 24-сатни период. Та се количина падавина биљежи у дневник осматрања као количина падавина за дан кад је мјерење обављено.
На главним метеоролошким станицама мјерење количине падавина може бити и чешће зависно о програму рада. Осим мјерења у 7 сати сваког дана на главним станицама мјери се падавина и у 1, 13 и 19 сати по СЕВ-у.
Без обзира на то јесу ли су осматрачи примијетили да је током протекла 24 сата падала падавина или не, треба сваки дан у 7 сати видјети има ли у кишомјеру падавина и то тако да испразне кантицу кишомјера у мензуру. У хладном дијелу године може се појавити случај да се због ниских температура падавина заледи. Сумња ли осматрач да је то могуће, треба цијели кишомјер замијенити резервним, а залеђени однијети у затворену просторију и причекати да се падавина отопи, а затим као обично измјерити количину падавина и уписати удневник осматрач као да је измјерена ујутро.